در قسمت قبل ما موفق شدیم تا با استفاده از یک سناریو اقدام به پیکربندی و راه اندازی پروتکل OSPF نماییم. پیکربندی در تمام مباحث شبکه یک سمت قضیه می باشد سمت دیگر خروجی و گزارشاتی است که ما باید بتوانیم از پیکربندی خود استخراج کنیم. در این قسمت شما با دستوراتی آشنا خواهید شد که به کمک آن می توانید به بررسی پیکربندی پروتکل OSPF خود بپردازید و صحت کارکرد شبکه خود را بررسی نمایید. همچنین با استفاده از این دستورات می توانید در صورت به وجود آمدن مشکل و خللی در شبکه به یافتن آن بپردازید. با ما همراه باشید …

زبان : فارسی

حجم فایل : ۴۵ مگابایت

مدت زمان : ۱۵ دقیقه

محصول : کاربر شبکه

پسورد : www.networkuser.ir

نظر شما!!