روتر یا مسیریاب و سوئیچ هر دو در شبکه وظیفه برقراری اتصال بین دستگاه های مختلف را برعهده دارند. وظیفه اصلی روتر برقراری ارتباط بین ۲ یا چند شبکه می باشد و همینطور از آن برای رساندن Packet از کوتاهترین مسیر به مقصد استفاده می شود. سوئیچ نیز وظیفه برقراری اتصال بین دستگاه های مختلف را داشته، Packet ها را دریافت می کند و آنها را به سمت مقصد مورد نظر هدایت می نماید. تفاوت اصلی که بین روتر و سوئیچ وجود دارد این است که روتر شبکه های متفاوت را به یکدیگر متصل می کند در حالیکه سوئیج چندین دستگاه را در یک شبکه بهم متصل می کند.

جدول زیر بیان کننده تفاوت های اصلی بین روتر و سوئیج می باشد :

روتر و سوئیچ

روتر یا مسیریاب برای برقراری ارتباط بین شبکه های LAN مستقل، برقراری ارتباط بین شبکه های WAN مستقل و یا برقراری ارتباط بین یک شبکه LAN و WAN مورد استفاده قرار می گیرد. در اینترفیس های روتر هر دو آدرس فیزیکی و منطقی که همان MAC و IP می باشند تنظیم می شود. در روترهای بطور کلی دو روش مسیریابی وجود دارد. یکی از آنها Nonadoptive و دیگری Adaptive می باشد. در روش Nonadoptive زمانی که Packet به روتر می رسد، روتر یک مسیر را انتخاب کرده و تمام Packet ها را از همان یک مسیر به سمت مقصد هدایت می کند. در روش Adaptive روتر برای هر Packet در هر زمان یک مسیر جدید را انتخاب می کند. الگوریتم های مسیریابی که در پروتکل های مسیریابی دینامیک استفاده می شوند این وظیفه را برعهده دارند.

روتر و سوئیچ

سوئیچ یک دستگاه با تعداد اینترفیس های بیشتر از روتر می باشد. این دستگاه وظیفه برقراری ارتباط بین چندین دستگاه را در شبکه LAN برعهده دارد. وظیفه اصلی آن دریافت Packet از دستگاه های مختلف و هدایت آنها به سمت مقصد می باشد. سوئیچ اساسا یک دستگاه لایه ۲ بوده و بر اساس آدرس فیزیکی یا MAC کار می کند، در حالیکه روتر یک دستگاه لایه ۳ می باشد و بر اساس IP فعالیت می کند.

تفاوت های کلیدی بین روتر و سوئیچ

  • روتر یا مسیریاب شبکه های متفاوت را به یکدیگر مرتبط می سازد در حالیکه سوئیچ در یک شبکه دستگاه های متفاوت را بهم مرتبط می کند.
  • روتر در لایه ۳ ، لایه Network مدل OSI فعالیت می کند در حالیکه سوئیچ در لایه ۲ ، لایه Data Link فعالیت می کند.
  • وظیفه اصلی روتر یافتن بهترین و کوتاهترین مسیر برای رسیدن Packet به مقصد می باشد در حالیکه سوئیچ Packet را دریافت کرده بر روی آن پردازش انجام می دهد و سپس به سمت مقصد ارسال می کند.
  • سوئیچ ها معمولا دارای تعداد زیادی اینترفیس می باشند در حالیکه روتر اینترفیس های محدودی دارد.

 

ترجمه و تهیه از : فرهاد شریفیان

نظر شما!!