این سناریو شروع یک سلسه سناریوها در رابطه با سیسکو می باشد. در اولین سناریو ما قصد داریم تا به پیکربندی پایه و ابتدایی بر روی تجهیزات سیسکو بپردازیم. برای این منظور دو روتر روا در نظر گرفتیم و قصد داریم تا بر روی آنها یکسری پیکربندی های ابتدایی را انجام بدهیم.

 سناریو CCNA

مشخصات:

  • زبان: فارسی
  • مدت: ۱۳ دقیقه
  • کیفیت: ۷۲۰HD
  • محصول: کاربر شبکه
  • کلمه عبور: www.networkuser.ir

 

 

مشاهده آنلاین:

 

نظر شما!!