در قسمت ششم از سناریوهای سیسکو به مبحث اکسس کنترل لیست خواهیم پرداخت. در این سناریو با یک سناریو عملی و با طرح چند صورت مسئله شما با نحوه پیاده سازی اکسس کنترل لیست آشنا خواهید شد. بطور کلی ACLs یا همان اکسس کنترل لیست به دو دسته Standard و Extended تقسیم بندی می شوند. نوع Standard تنها با Source IP درگیر می باشد در حالیکه ما در اکسس لیست Extended نه تنها با Source IP بلکه با Destination IP , Source Port , Destination Port نیز سر و کار خواهیم داشت.

پیکربندی اکسس لیست

مشخصات:

  • زبان: فارسی
  • مدت: ۱۲:۰۰
  • کیفیت: ۷۲۰HD
  • محصول: کاربر شبکه
  • کلمه عبور: www.networkuser.ir
  • فایل سناریو: دانلود

 

 

نظر شما!!