در سناریو شماره ۵ ما به سراغ مبحث VLAN خواهیم رفت و در کنار آن و با سناریو در نظر گرفته شده مبحث Inter VLAN Routing Router را نیز پیکربندی خواهیم کرد. در این سناریو تعدادی VLAN به رنج آی پی های متفاوت در نظر گرفته شده است، که قرار است علاوه بر پیکربندی VLAN بتوانیم بین آنها نیز مسیریابی ایجاد کنیم.

پیکربندی VLAN

مشخصات:

  • زبان: فارسی
  • مدت: ۲۶ دقیقه
  • کیفیت: ۷۲۰HD
  • محصول: کاربر شبکه
  • کلمه عبور: www.networkuser.ir
  • فایل سناریو: دانلود

 

 

مشاهده آنلاین:

 

نظر شما!!