در قسمت اول و همینطور قسمت دوم این آموزش ما بترتیب به بررسی پروتکل DHCP و همینطور انتقال این پروتکل بر بستر شبکه های مبتنی بر سیسکو پرداختیم. در قسمت سوم که قسمت پایانی هم هست، ما قصد داریم تا مجددا در محیط روتینگ و این بار بر بستر شبکه میکروتیکی به بررسی نحوه انتقال پروتکل DHCP بپردازیم. مثل قسمت دوم با استفاده از یک سناریو عملی این موضوع رو بررسی خواهیم کرد.

مشخصات:

  • زبان: فارسی
  • مدت: ۰۸:۰۰ دقیقه
  • محصول: کاربر شبکه
  • کلمه عبور: www.networkuser.ir

مشاهده آنلاین:

نظر شما!!