در دنیای مسیریابی یا همان Routing پروتکل های متفاوتی وجود دارند. بیشتر پروتکل های مسیریابی از ساختارهای الگوریتمی و متریکی مختص به خود استفاده می کنند که هر کدام از این ساختارها متعلق به خود پروتکل بوده و در میان آنها متفاوت می باشد. در یک شبکه، که از دو یا چند پروتکل مسیریابی برای رسیدن به یک مقصد استفاده می کند، تبادل اطلاعات مسیریابی و توانایی انتخاب بهترین مسیر در میان این پروتکل ها بسیار مهم و حیاتی می باشد.

ببینید: آموزش پیکربندی پروتکل مسیریابی EIGRP

برای ایجاد تمایز بین پروتکل های مسیریابی از یک مشخصه به نام Administrative Distance استفاده می شود. این خصوصیت مشخصه ای می باشد که روتر از آن جهت انتخاب بهترین مسیر استفاده می کند، زمانیکه ما در حال استفاده از ۲ یا چند پروتکل مسیریابی می باشیم. من فرهاد شریفیان در این ویدئو آموزشی در این خصوص مطالبی را ارائه داده ام. با من همراه باشید.

مشاهده آنلاین:

نظر شما!!