از فوریه ۲۰۲۰ بود که شکل جدید مدارک سیسکو بصورت رسمی اعمال شد. در این تغییر دیگر دوره های بنام CCNA R & S تعریف نشده بود و یک دوره به نام CCNA وجود دارد و کد امتحانی آن نیز ۲۰۰-۳۰۱ می باشد. در مطالب قبلی در وب سایت کاربر شبکه کتاب های رسمی این دوره را بصورت Volume 1 و Volume 2 برای شما قرار داده بودیم.

CCNA 200-301

در این پست کتاب رسمی CCNA 200-301 که شامل تمامی سرفصل های این کد امتحانی می باشد، یعنی شامل همان نسخه ۱ و ۲ است را در یک کتاب برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم.

مشخصات:

  • عنوان: CCNA 200-301 Official Cert Guide Library
  • زبان: امگلیسی
  • تعداد صفحات: ۱۸۱۲
  • فرمت فایل: PDF
  • کلمه عبور: www.networkuser.ir

نظر شما!!