مطالب منتشر شده در دسته ی "CCNA"

تعریف پسورد بر روی روتر سیسکو

تعریف پسورد بر روی روتر سیسکو

زمانیکه ما قصد استفاده روتر را در شبکه خود داریم ، روتر نیاز به انجام تنظیمات اولیه جهت پیکربندی خود دارد. یکی از این تنظیمات ابتدایی تعریف پسورد برای قسمت های مختلف یک روتر می باشد. تعریف رمزهای عبور برای قسمت های مختلف یک روتر باعث ایجاد محدودیت به منظور

ادامه خبر